ทุ่งตะวันบานที่บ้านโคก

ทุ่งตะวันบานที่บ้านโคก

ทุ่งตะวันบานที่บ้านโคก
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 20:00 น ที่ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโคกได้มีการเปิดงาน ,, รับลมหนาวชมทานตะวันบานที่บ้านโคก,, โดยท่านนายอำเภอเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน

โดยมีว่าที่ร้อยโทณฐพงศ์ พรพฤฒิพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน รับลมหนาวชมทานตะวันบานที่บ้านโคก ประจำปีพศ. 2562 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 ธันวาคม 2562 ณบริเวณ ทุ่งทานตะวันหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

ซึ่งทุ่งทานตะวันแห่งนี้อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของตำบลบ้านโคกก่อนหน้านี้เป็นที่ว่างเปล่าสภาพดินไม่เหมาะสมแก่การเกษตรจึงได้ริเริ่มปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ที่ได้จากตำบลบ้านโคก จึงทำให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ และได้ทำการทดลองปลูกต้นทานตะวัน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณประโยชน์แห่งนี้ให้เป็นทุ่งทานตะวันมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประจำท้องถิ่นซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ที่จะใช้ในการทำการเกษตร และผลิตน้ำประปาของตำบลบ้านโคก เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และเป็นปอดของคนตำบลบ้านโคก และอนาคตจะจัดทำโครงการตลาดนัด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าของท้องถิ่นมาขาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ของตำบลบ้านโคกและตำบลใกล้เคียง

ในการจัดงานครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านโคก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากท่าน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโคก
ท่านพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาผู้นำหมู่บ้านตำบลบ้านโคกและตำบลห้วยใหญ่
มีประชาชนให้ความสนใจในการเปิดงานวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกจำนวนมาก และมีร้านค้า มาร่วมขายของ ในงานวันนี้ เป็นจำนวนมากเช่นกัน

 

%d bloggers like this: