มาตรการปิดประเทศวันแรกของมาเลเซีย แรงงานไทย ผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้ง และกลุ่มนักศึกษาทยอยเดินทางกลับไทย หลังพบผู้เสียชีวิต 2 คนแรกในมาเลเซีย

มาตรการปิดประเทศวันแรกของมาเลเซีย แรงงานไทย ผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้ง และกลุ่มนักศึกษาทยอยเดินทางกลับไทย หลังพบผู้เสียชีวิต 2 คนแรกในมาเลเซีย

วันนี้(18มี.ค.63) หลังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกาศข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศมาเลเซีย ที่มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ โควิด19 เพิ่มขึ้นอีก 125 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งสิ้น 553 ราย ทำให้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ต้องประกาศมาตรการขั้นสูงสุดคือการปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มี.ค. 2563 โดยให้งดจัดกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระหว่างประเทศและงดให้คนมาเลเซียเดินทางออกนอกประเทศ รวมทั้งแรงงานไทยและผู้ประกอบการร้านต้มยำกุ้ง 6,000 แห่ง ในมาเลเซีย จะทยอยเดินทางกลับไทยมากกว่าแสนคน นอกจากนี้ ยังจะมีนักศึกษาไทยใน 13 รัฐของมาเลเซีย รวม 1,100 คน จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับหน่วยงานในทุกภาคส่วนในพื้นที่ 3 จังหวังชายแดนภาคใต้

โดยบรรยากาศที่ด่านพรมแดนเอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่อยู่ติดกับด่านเปิงกาลังฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย หลังทางการมาเลเซียออกประกาศปิดประเทศ ส่งผลให้แรงงานในร้านอาหารต้มยำกุ้งหลายแห่ง ที่กระจายอยู่ตามรัฐต่าง ๆ ของมาเลเซีย และนักศึกษาไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง สาธารณสุขอำเภอเบตง เจ้าหน้าที่ทหารพรานหญิง ได้ร่วมกันเพิ่มมาตราการคัดกรองตรวจคัดกรองแรงงาน และนักศึกษา ดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 หลัง หลังพบผู้เสียชีวิต 2 คนแรกในมาเลเซีย จากรัฐซาราวัก และรัฐยะโฮร์ โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 120 ราย รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 673 ราย นอกจากนี้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ตรวจสอบบุคคลที่ต้องสงสัยและสุ่มเสี่ยงต่อการก่อเหตุ หลังเกิดเหตุระเบิดที่หน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) วานนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
น.ส.คอลีเย๊าะ ลาเต๊ะ ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย กล่าวว่า รู้สึกเสียใจ เนื่องจากต้องปิดร้านตามประกาศเตือนของรัฐบาล เนื่องจากประกาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของทางร้าน ประกอบกับช่วงนี้ขายของไม่ค่อยได้เพราะคนกลัวติดเชื้อโควิด-19

อีกทั้งคนงานที่อยู่ตามร้านต่าง ๆ ต้องไม่มีงานทำในช่วงที่ทางการมาเลเซียปิดประเทศ คาดว่าต้นเดือนเมษายนนี้คงกลับไปเปิดร้านตามปกติ
ด้านนายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด–19 ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข โดยได้วางระบบ 4 ระบบ ได้แก่ การเฝ้าระวัง การสอบสวนโรค การรักษา และการทำความเข้าใจ พร้อมประสานความร่วมมือกับกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการบูรณาการการทำงาน ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด–19 ทั้งในส่วนของข้อมูลข่าวสารและการดำเนินการด้านต่าง ๆ ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจัดทำแนวทางการคัดกรอง เพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาโรคโควิด–19 เป็นไปอย่างถูกต้อง ขณะเดียวกันได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากโรคโควิด–19 โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัส จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ ผ่านเฟซบุ๊กและสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สร้างความตระหนัก ลดความตื่นตระหนก และก่อให้เกิดการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

%d bloggers like this: