วันอังคาร ที่ 28 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามหลังมีการผ่อนคลายมาตรการตามข้อกำหนด /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามหลังมีการผ่อนคลายมาตรการตามข้อกำหนด

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) เวลา 16.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามหลังมีการผ่อนคลายมาตรการตามข้อกำหนดของ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในการตรวจครั้งนี้พบว่าห้างสรรพสินค้าได้จัดจุดคัดกรองและลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์ไทยชนะ www.thaichana.com ด้วยคิวอาร์โค้ดบริเวณทางเข้าอย่างเข้มงวด ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน พร้อมทั้งมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนร้านอาหารที่เปิดให้บริการ ภายในร้านต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด และถือโอกาสได้มาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด โดยห้างสรรพสินค้าได้มีการเตรียมพร้อมที่ดี และได้มีการแนะนำในภาพรวมทั่วไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

%d bloggers like this: