วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร มูลนิธิเมาไม่ขับ สถานีวิทยุข่าวสารและการจราจร (จส.100) และผู้แทนธุรกิจรถยนต์ทุกค่าย เพื่อหารือแนวทางและขอความร่วมมือเกี่ยวกับการช่วยเฝ้าระวังในการกระทำผิดกฎหมายจราจร

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปจะมีแนวสร้างให้สังคมมีความตระหนักและการรับรู้มาช่วยในการบังคับใช้กฎหมายทางสังคมผ่านการใช้โซเชียลมีเดีย เช่น การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนส่งข่าวหรือคลิปที่ทำผิดกฎหมาย การรณรงค์ให้ประชาชนติดกล้องหน้ารถ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดและลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งมั่นใจว่าแนวทางดังกล่าวจะสามารถช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้ถึงร้อย 5-10

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทางคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา จะนำรายงานแนวทางดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อเสนอต่อไปยังรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: