วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศรชล.ภาค 1 กักตัวลูกเรือ 21 คน ป้องกันโควิด 19 หลังหมดสัญญาจ้างเรือสินค้า

ศรชล.ภาค 1 กักตัวลูกเรือ 21 คน ป้องกันโควิด 19 หลังหมดสัญญาจ้างเรือสินค้า
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) แจ้งรายชื่อลูกเรือสัญชาติไทย จำนวน 21 คน แสดงความจำนงขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านด่านทางน้ำ

จ.สมุทร ปราการ 10 คน และท่าเรือพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 11 คน เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการทำงานกับเรือ
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำ
นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศร ชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) ได้สั่งการให้ ศรชล.จังหวัดสมุทรปราการ โดย นาวาเอก สุระชัย ยงกัน รอง ผอ.ศร ชล.จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ และ จนท.ตม.ด่านท่าเรือกรุง เทพฯ ขึ้นตรวจเรือสินค้าสัญชาติไทย ชื่อ TASCO ANAN เดินทางมาจากประเทศมาเลเชีย มีลูกเรือสัญชาติไทย 18 คน ลงทะเบียนขอเดินทางกลับเข้าประเทศไทย 10 คน ณ ท่าเรือ บริษัท ทิปโก้เอสฟัสท์ จำกัด (มหาชน) อ.พระประแดง จ.สมุทร ปราการ จากการตรวจคัดกรองทุกคนมี

สุขภาพปกติ ตรวจเอกสารถูกต้อง จึงมอบตัวให้ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร นำลูกเรือทั้งหมด 10 คน ส่งไปกักกันโรค ณ โรงแรม HOTEL AMBER แขวงบาง จาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เป็นเวลา 14 วัน
และในวันเดียวกัน ศรชล.จังหวัดชล บุรี โดย นาวาเอก ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี และนาวาเอก นันทพันธ์ ชำนาญไตรภพ หน.ศคท. จังหวัดชลบุรี ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง, ตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือแหลมฉบังและเกาะสีชัง, ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเลเขตท่าเรือศรีราชา กรมเจ้าท่า และอำเภอศรีราชา ตรวจสอบเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ชื่อเรือ SEA WISDOM และเรือบรรทุกสารเคมี ชื่อเรือ PHUBAI PATTRA 1 เรือสัญชาติไทยทั้งสองลำ มีลูกเรือรวม 40 คน มีลูกเรือลงทะเบียนไว้กับ กต. 11 คน
โดย นายลองเดช รายณะสุข นายด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพื้นที่ศรีราชา-เกาะสีชัง ได้นำลูกเรือทั้งสองลำ 11 คน ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือสะพานปลาอ่าวอุดม และตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส COVID-19 พบว่ามีสุขภาพปกติไม่พบผู้ต้องสงสัยป่วยหรือมีไข้ และตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจาก กต. และเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว นำลูกเรือทั้ง 11 คน ส่งมอบให้กับอำเภอศรีราชา ที่ท่าเรือเกาะลอย โดยมี น.ส.นริศรา ทิพยางกูร ปลัดป้องกัน อ.ศรีราชา ได้ชี้แจงสิ่งที่ต้องปฏิบัติ/ข้อห้ามต่างๆ ให้ผู้ที่เข้ารับการ กักกันโรคทราบ และดำเนินการส่งตัวไปกักกันโรคที่โรงแรม BELLA EXPRESS พัทยา (Local Quarantine) จำนวน 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ จึงจะอนุญาตให้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่อไป

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

%d bloggers like this: