วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมคารวะหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุณ

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-13.30 นาฬิกา ณ กระทรวงแรงงาน คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมคารวะหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงานของกระทรวงแรงงานและส่วนราชการในสังกัด
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้รับการฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผลกระทบด้านแรงงานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้
1) การติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย (เงินเยียวยาผู้ประกันตน)
2) การเตรียมการรองรับปัญหาการว่างงาน
3) การพัฒนาอาชีพที่อาจเกิดขึ้นใหม่จากฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

จากนั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากผลกระทบสภาวะโรคระบาด (COVID-19) และศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วย
ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ กำหนดจะจัดสัมมนาเรื่อง ”แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด-19 : การปรับตัวของแรงงานทุกกลุ่มทุกช่วงวัยเพื่อความก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 2831 9216

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: