วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

PEA เร่งดำเนินการริดลอนกิ่งไม้ทับพาดสายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หลังจากมีชาวบ้านร้องขอ

PEA เร่งดำเนินการริดลอนกิ่งไม้ทับพาดสายไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หลังจากมีชาวบ้านร้องขอ

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 นายเชษฐ คะปัญญา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเข้าดำเนินการริดลอนกิ่งไม้ที่ทับสายไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วน หลังจากมีชาวบ้านร้องขอเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตราย
ณ ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปดำเนินการแล้ว 3 จุด ได้แก่ หลังจวนผู้ว่าราชการหลังเก่า ถนนหน้าบ้านปลัดจังหวัด สี่แยกร้านเฮงอะไหล่ถึงโรงเรียนมุกดาลัย

และในอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารได้มีแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายและริดลอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าทั่วทั้งจังหวัด เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชน เสริมความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้พบเห็น ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ติชม แนะนำ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร

%d bloggers like this: