วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันจัดทำ ตู้ปันสุข “ปันน้ำใจ ให้ทั่วถึง”

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ วัดสะแก ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันจัดทำ ตู้ปันสุข “ปันน้ำใจ ให้ทั่วถึง”

เป็นตู้ที่สี่ โดยจัดตั้งบริเวณวัดสะแก จากนั้นได้มอบถุงยังชีพ เจลแอลกอฮอล์และข้าวสาร จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชน และมอบหน้ากากผ้า จำนวน 300 ชิ้น ให้แก่เด็กนักเรียนวัดสะแก ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคระบาด

ในบริเวณนี้มีชุมชนหลายแห่ง มีผู้อยู่อาศัยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ทั้งคนชรา ผู้ป่วย ผู้พิการ และเด็กเล็ก โดยเจ้าอาวาสวัดสะแก พระอธิการเริงชัย และพระมหาไพบูลย์ เจ้าคณะตำบล เป็นตัวแทนรับมอบตู้ปันสุขในนามของชุมชน
สำหรับวัดสะแกเป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปและวัตถุโบราณจำนวนมาก สร้างราว พ.ศ. 2115 ในสมัยอยุธยาตอนกลาง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: