วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ลูกเรือประมงไทยเชือกอวนพันขาตกทะเล ศรชล.ภาค 1 เร่งประสานจัดเรือ ค้นหา

ลูกเรือประมงไทยเชือกอวนพันขาตกทะเล ศรชล.ภาค 1 เร่งประสานจัดเรือ ค้นหา

เมื่อ 25 มิ.ย.63 ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จังหวัดตราด ได้รับแจ้งจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงตราด (ศจร.ตราด) ว่ามีลูกเรือประมงทรัพย์ศิริ 8 ชื่อ นายปัด ศรีสังข์ อายุ 41 ปี สัญชาติไทย จมน้ำสูญหายในทะเลจังหวัดตราด ห่างจากชายฝั่งฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ระยะ 25 ไมล์ จากการสอบถามเหตุการณ์ในเบื้องต้นกับ นาย ปณชัย โพธิ์แก้ว ไต๋เรือประมงทรัพย์ศิริ 8 แจ้งว่าเวลาประมาณ 14.30 น. ขณะทำการประมงปล่อยอวนลงสู่ทะเล คาดว่าเชือกหรืออวน ได้พันที่ขาของนายปัด ฯ และดึงร่างนายปัด ฯ จมหายไปในทะเล โดยลูกเรือทั้งหมดได้ช่วยกันเก็บกู้อวนขึ้นมาจากน้ำ แต่ไม่พบร่างของนาย ปณชัย ฯ โดยเรือประมงลำดังกล่าวได้ทำการค้นหาบริเวณดังกล่าว และร้องขอความช่วยเหลือค้นหาลูกเรือที่สูญหาย

หลังรับแจ้ง พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1/ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผอ.ศรชล. ภาค 1/ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้ ศรชล.จังหวัดตราด โดย นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ.ศรชล. จังหวัดตราด และ นาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด ประสานกองกำลังกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ขอรับการสนับสนุนเรือในหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (มชด./1) จัดเรือ ต.266 ออกทำการค้นหาลูกเรือที่สูญหาย ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. แต่ยังไม่พบลูกเรือดังกล่าว เนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดในช่วงกลางคืน และได้ประสานให้ ศจร.ตราด แจ้งเรือประมงทางเครือข่ายวิทยุมดดำนาวี ที่ออกเรือทำการประมงในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยเหลือค้นหาลูกเรืออีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ ในวันนี้ 25 มิ.ย.63 ศรชล.จังหวัดตราด และเรือ ต.266 ยังคงเฝ้าติดตามและค้นหาลูกเรือประมงไทยที่สูญหายต่อไป

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535745

%d bloggers like this: