วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เตรียมพร้อมจัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563

เตรียมพร้อมจัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563

เมื่อ 25 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. พลเรือตรี จรัญวีร์ ญาดี รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (รอง ผอ.ศรชล.ภาค 1) เป็นประธานการประชุมหารือ กรอบแนวความคิดและวางแผนการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2563 ร่วมกับส่วนควบ คุมการฝึก ศรชล. (สกฝ.ศรชล.)

โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผอ.สน.สกฝ. ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะ สกฝ.ศรชล. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ ศรชล.ภาค 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จากนั้นได้นำคณะ ศรชล.ภาค 1 และ สกฝ.ศรชล. เดินทางไปท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประ ชุม สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล ศรีราชา และสำรวจพื้นที่เตรียมการ จัดการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ณ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ ข่าว : กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล. ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

%d bloggers like this: