วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายพีระศักดิ์ พอจิต พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และสมาชิกวุฒิสภา รับหนังสือจากนางอารมณ์ คงเพชรศักดิ์ และครอบครัว

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.10 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายพีระศักดิ์ พอจิต พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และสมาชิกวุฒิสภา รับหนังสือจากนางอารมณ์ คงเพชรศักดิ์ และครอบครัว

เพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากที่ครอบครัวได้ซื้อบ้านและที่ดินเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ในราคา 302,000 บาท และเมื่อได้ตรวจสอบที่ดินกับกรมเจ้าท่า 6 นครสวรรค์แล้ว ได้รับแจ้งว่า ที่ดินผืนนี้ครอบครองโดยไม่ชอบ และบุกรุกที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมเจ้าท่าในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าเขต 6 นครสวรรค์ พร้อมแจ้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกภายใน 46 วัน

ซึ่งที่ผ่านมาเคยให้เจ้าของเดิมรับผิดชอบและคืนเงินแต่ได้รับการปฏิเสธ ดังนั้น จึงส่งผลให้ครอบครัวเดือดร้อนจึงเดินทางมาขอความเป็นธรรมและให้ทางวุฒิสภาช่วยเหลือ
นายพีระศักดิ์ พอจิต กล่าวว่า ทางวุฒิสภาจะรับเรื่องดังกล่าวไว้ โดยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามรายละเอียดเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: