นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 นาฬิกา ณ วังเทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ถวายแจกันดอกไม้ถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: