เบตง เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสถานที่ท่องเที่ยวป้องกันโควิด19

เบตง เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสถานที่ท่องเที่ยวป้องกันโควิด19

เบตง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง ตรวจเข้มสถานที่แหล่งท่องเที่ยว เน้นย้ำให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันไวรัสโควิด19
วันที่ 18 ก.ค.63 นายวงศ์วิทย์อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเบตง อสม. ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งบ่อน้ำร้อน สวนดอกไม้เมืองหนาว และอุโมงค์ปิยมิตร ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเบตง ในแต่ละปีจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

เพื่อเน้นย้ำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ป้องกันไวรัสโควิด19
นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง “การ์ดอย่าตก” ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 แม้รัฐบาลจะได้ผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังต่างๆไปมากแล้ว เพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าไปได้ แต่ทุกคนยังคงต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันตัวเองให้มากขึ้น ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ รวมถึงการหมั่นล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังสัมผัสจับต้องสิ่งของต่างๆ ห้ามละเลยเด็ดขาด ขอให้เข้มงวดกับการใช้ชีวิต ตามวิถีใหม่ New Normal เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ หลีกเลี่ยงการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา

%d bloggers like this: