กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตวิธีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตวิธีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”


เมื่อ 28 กรกฎาคม 2563 กองกำลังผาเมือง โดย กองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “ชีวิตวิธีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” โดยการปลูกต้นไม้ (ต้นเหลืองอินเดีย จำนวน 100 ต้น, หญ้าแฝก 100 ต้น พื้นที่ปลูกประมาณ 5 ไร่) ณ อบต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป

%d bloggers like this: