วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ฉุกเฉิน ” กองกำลังผาเมือง นำ เฮลิคอปเตอร์ ส่งผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ร่วมกับ ทีมแพทย์ sky doctor team รักษาต่อปลอดภัยรวดเร็ว

” ฉุกเฉิน ” กองกำลังผาเมือง นำ เฮลิคอปเตอร์ ส่งผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ ร่วมกับ ทีมแพทย์ sky doctor team รักษาต่อปลอดภัยรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11.03 น. กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ กองกำลังผาเมือง จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงมอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการการบินกองทัพบกกองกำลังผาเมือง จัดอากาศยาน ฮ.ท.212/032 จำนวน 1 เครื่อง ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์นเรนทร โรงพยาบาลนครพงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่(ทีมแพทย์ sky doctor team)เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

จำนวน 1 ราย คือ นางบุญยก ดีแก้ว อายุ 44 ปี หญิงตั้งครรภ์ อาการ Stroke with pregnancyได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อากาศยานได้ทำการยกตัวจาก สนาม ฮ. กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 11.50 น. ไปรับผู้ป่วยที่ ค่ายพิชิตปรีชากร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผู้ป่วย ยังสนาม ฮ. กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.40 นาที ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าว กองทัพบก ได้ทำข้อตกลงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้เพราะการส่งผู้ป่วยเจ็บ ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของกองทัพบก สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน และที่สำคัญ ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง ,ศูนย์การบินทหารบกและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชน ในทุกโอกาส และมีความพร้อมปฏิบัติภารกิจเมื่อสั่งการ

%d bloggers like this: