วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot 7 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ นำโดย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot 7 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดยร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ 
และห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ ลดราคาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ 70 
ใน 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) อาหารและเครื่องดื่ม ลดสูงสุด 53% (2) อาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง ลดสูงสุด 50% (3) ซอสปรุงรส ลดสูงสุด 63% (4) ของใช้ประจำวัน ลดสูงสุด 70% (5) ผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย ลดสูงสุด 70% (6) ผลิตภัณฑ์ซัก-ล้าง ลดสูงสุด 70% จำนวนรวม 13,790 รายการ ในระหว่างวันที่1 – 30 พฤศจิกายน 2563 ทั่วประเทศ
สำหรับจังหวัดจันทบุรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี 
ได้ติดตามการเข้าร่วมโครงการของร้านค้าจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ และห้างท้องถิ่น 
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ (1) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี จันทบุรี (2) ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส จันทบุรี (3)

ห้างแม็คโคร สาขาจันทบุรี (4) ห้างท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสันจันทบุรี และ (5) ห้างท้องถิ่นยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์ พบว่าห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีการปิดป้ายบริเวณสินค้าที่ลดราคา อาทิ น้ำมันพืช ปกติขวดละ 45 บาทลดเหลือขวดละ 36 บาท ข้าวขาวเสาไห้บรรจุถุง 5 กก. ปกติถุงละ 128 บาท ลดเหลือถุงละ 89 บาท 
นมถั่วเหลือง ปกติแพคละ 50 บาท ลดเหลือแพคละ 47 บาท ครีมอาบน้ำ 450 มล. ปกติขวดละ 75 บาท ลดเหลือขวดละ 49 บาท ผงซักฟอก 1700 กรัม ปกติราคา 125 บาท ลดเหลือ 50 บาท ทั้งนี้ราคาแตกต่างกันตามขนาดบรรจุ ยี่ห้อ และกิจกรรมส่งเสริมการขายของแต่ละห้าง
จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคในพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีและบริเวณใกล้เคียงได้เข้าไปใช้บริการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาพิเศษโดยให้สังเกตป้ายสีน้ำเงินสัญลักษณ์รถเข็นในชั้นวางสินค้า
อย่าลืมสินค้า “พาณิชย์ลดราคา ! ช่วยประชาชน” Lot 7 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: