รำสมโภช 1000 ปี เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563รำสมโภช 1000 ปี เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์

เวลา18.00 น. ณ.ลานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร. เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ใด้จุดธุปเทียน บูชาศาลหลักเมืองเพื่อ เปิดงานรำถวาย ศาลหลักเมือง ฉลองสมโภชน์ครบรอบ 10000 ปีโดยมี

พตท. ฐเดช กล่อมเกลี้ยง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมงาน และหน่วยงานของราชการ เอกชน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมรำถวายศาลหลักเมืองเป็นจำนวนมาก

%d bloggers like this: