นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนไปร่วมการประชุมกับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

ร่วมกับคณะกรรมการท่านอื่น ๆ ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 1 การประชุมดังกล่าว มีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อาทิ กำหนดการพิธีบวงสรวง และพิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 ได้แก่ พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ พิธีเปิดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ณ เวทีกลางบริเวณศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดทั้งเรื่อง รูปแบบการจัดพิธีเปิดงาน และการมอบหมายภารกิจ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการมอบหมายให้สนับสนุนคณาจารย์จำนวน 22 คน เพื่อทำหน้าที่ในพิธีบวงสรวง ประสานแจ้งบุคคลในสังกัดร่วมพิธีบวงสรวง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ ยังได้รับภารกิจสนับสนุนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวน 50 คน โดยการแต่งกายชุดนครบาลเพชรบูรณ์ และดำเนินการอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ

อนึ่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 มกราคม 2564 ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2564 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพิธีการให้มีหน้าที่จัดสถานที่เปิดงานและสถานที่บวงสรวงศาลหลักเมือง จัดเตรียมได้ดำเนินการบวงสรวงศาลหลักเมือง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ ประสานกับขบวนแห่ เพื่อกำหนดจุดตั้งของรถขบวนแห่ เพื่อใช้ในพิธีเปิดงาน จัดหาพิธีกรทำหน้าที่ในพิธีต่างๆ พิธีเปิดงาน การประกวด การมอบรางวัล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

%d bloggers like this: