ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ,ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สุราษฎร์ธานี // ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี นำข้าราชการ,ประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดและโรงเรียน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดกลางใหม่และโรงเรียนวัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาวัดกลางใหม่ และโรงเรียนวัดกลางใหม่ (มิตรภาพที่ 24) ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ภาครัฐ,ภาคเอกชน,นักเรียน นักศึกษา,ประชาชนจิตอาสาและประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี

ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ทั้งนี้ คณะทั้งหมดได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดวัดกลางใหม่และโรงเรียนวัดกลางใหม่(มิตรภาพที่24) กิจกรรมจิตอาสาให้บริการตัดผม,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง,เปลี่ยนหลอดไฟท้ายรถจักรยานยนต์,ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า,อุปกรณ์ทางการเกษตร,บริการอาหารกล่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายประชาชนช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยผู้ร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และจะร่วมกันทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไป.

%d bloggers like this: