วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ชาวระนอง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดึงเป็นโมเดลภาคใต้ “เมืองแห่งความจงรักภักดี” ย้ำให้รัฐบาลใช้ม.112 กับผู้จาบจ้วงล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาด

ชาวระนอง ประกาศปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ดึงเป็นโมเดลภาคใต้ “เมืองแห่งความจงรักภักดี” ย้ำให้รัฐบาลใช้ม.112 กับผู้จาบจ้วงล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาด

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อ.เมือง จ.ระนอง นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน “รวมลานบ้าน ชวนกินข้าว ฟังเรื่องเล่าพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมี ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย นางธนภัทร พันธวาส ประธานเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งประเทศไทย นางนิตยา นาโล รองประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นฯ พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดระนอง จำนวนมากร่วมกิจกรรม

โดยมี นายศิริพงศ์ เมียนร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง นายหมาดสะ หมานหนำ ประธานอิสลามจังหวัดระนอง เป็นวิทยากรเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกันนั้นช่วงเช้ายังมีกิจกรรม ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ ร้องเพลงเราสู้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้อนุชนรุ่นหลังทราบว่า บรรพบุรุษของเราแต่โบราณทำอะไรเพื่อประเทศชาติไทยบ้าง ที่ต้องยอมเสียเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อปกป้องรักษาดำรงไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

นายอานนท์ แสนน่าน ผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง อดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ให้นำเอาอดีตสมาชิกหมู่บ้านเสื้อแดง ที่รวมพลังกันเป็น “หมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์” จัดกิจกรรมพูดคุยกับสมาชิก นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนชาวภาคใต้ ถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทุกพระองค์และร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพราะสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากในขณะนี้ ก็คือการออกมารณรงค์ให้คนไทยออกมาปกป้องสถาบัน จากกลุ่มคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขจากบรรพบุรุษสายเลือดไทยที่มีความคิดที่จะล้มล้างสถาบัน นั่นคือความเจ็บปวดที่พวกเรากำลังได้รับ จากผลแห่งการกระทำของลูกหลานไทยที่เราหวังให้เป็นอนาคตของชาติ ถ้าพวกเรายังคงนิ่งเฉย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นอย่างไรเราคงรู้อยู่แก่ใจ

นายอานนท์ กล่าวอีกว่า พวกเราขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลใช้มาตรา 112 ดำเนินคดีกับผู้จาบจ้วงและหวังล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งผู้กระทำและผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่าปล่อยให้คนไทยกว่า 60 ล้านคน ต้องอดสู และยอมไม่ได้ต้องยกทัพมวลชนออกมาขับไล่พวก “หนักแผ่นดิน” ออกไปจากประเทศไทย พวกเราจึงได้เดินทางมาให้ความรู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทางภาคใต้ กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดระนอง เพื่อเป็นโมเดลขยายต่อไปในจังหวัดต่างๆ ของภาคใต้
จังหวัดระนอง ได้ขึ้นชื่อว่า “ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี” เพราะประชาชนชาวระนองรุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นพ่อรุ่นแม่ ยังจดจำได้ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เคยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2502 และนับเป็นจังหวัดที่ 2 ของการทรงออกเยี่ยมราษฎรทางภาคใต้ในครั้งแรกของรัชกาลของพระองค์ และเป็นครั้งเดียวที่เสด็จระนอง พวกเราชาวหมู่บ้านเสื้อแดงรักษาพระองค์ จึงเอาจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ นำเรื่องพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเล่าสู่กันฟัง

%d bloggers like this: