วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

นายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะลูกจ้างทั้งในส่วนของสำนักงานฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

นำคณะลูกจ้างทั้งในส่วนของสำนักงานฯ เอง และในส่วนของสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณที่ตั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ดูสดใส สะอาด เรียบร้อย

ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ อันเป็นการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการและการติดต่อประสานงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ตลอดทั้งข้าราชการ และลูกจ้างอื่น ๆ รวมถึงพี่น้อง ประชาชน บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

%d bloggers like this: