หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กองกำลังผาเมือง จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมผู้นำพา จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ชายแดน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เตรียมเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กองกำลังผาเมือง จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมผู้นำพา จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ชายแดน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เตรียมเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กองกำลังผาเมือง จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมผู้นำพา จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ชายแดน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เตรียมเพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

พ.อ.ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22.20 นาฬิกา กองร้อยทหารพรานที่ 3302 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กองกำลังผาเมืองจัดกำลังออกลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย สามารถจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 8 ราย เป็นคนสัญชาติลาว 5 ราย พร้อมผู้นำพาสัญชาติไทย จำนวน 3 ราย พร้อมรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้ สีบอร์นเงิน หมายเลขทะเบียน บฉ 4423 น่าน และหมายเลขทะเบียน บน 873 น่าน บริเวณ บ้านเฉลิมราช ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน หน่วยจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมรถยนต์ส่งให้กับ สถานีตำรวจภูธรงอบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 กล่าวว่า ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยยังคงมีแรงงานต่างด้าวชาวลาวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อมาทำงานในพื้นที่ฝั่งไทยโดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร สถานบริการร้านค้าแต่มีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ยังคงจัดกำลังเพื่อทำการเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน โดยเฉพาะการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตามช่องทางธรรมชาติและช่องทางหลัก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามแนวชายแดนด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( สปป.ลาว.).

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: