ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธาน เปิด อาคารสถานบำบัดผู้สมัครใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ พระธาตุดอยแก้ว ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย

ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธาน เปิด อาคารสถานบำบัดผู้สมัครใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ พระธาตุดอยแก้ว ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ.33/ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อย เป็นประธาน เปิด อาคารสถานบำบัดผู้สมัครใจเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ พระธาตุดอยแก้ว ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย ซึ่งเป็นโครงการประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยการอบรมบำบัด ในรุ่นแรกมีราษฎรของ อ.อมก๋อย ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด จำนวน 17 ราย

หลังจากนั้นได้เดินทาง ไปมอบผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หมู่บ้านขุนอมแฮดใน ต.สบโขง อ.อมก๋อย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดยาเสพติด ในการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด จำนวน 100 ผืน และเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้ที่เลิกยุ่งเกียวกับยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านดังกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง