สุราษฎร์ธานี // รู้ยัง… แจ้งเบาะแสผู้ทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ผู้แจ้งมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

สุราษฎร์ธานี // รู้ยัง… แจ้งเบาะแสผู้ทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง ผู้แจ้งมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ได้เวลาเข้าคูหากาบัตรเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ทั่วประเทศซึ่งการแข่งขันของผู้สมัครเป็นไปอย่างเข้มข้นทุกจังหวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.) ได้เปิดเผยเรื่องการตั้งเงินรางวัล หรือ เงินสินบนในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงเป็นการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งการที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นเบาะแสที่มีสาระสำคัญที่จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏ เป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส โดยสามารถ แจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่เกิดเหตุ และเก็บสำเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพื่อมาขอรับรางวัล โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะปกปิดเป็นความลับ และจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดดังนี้

– กรณี กกต. มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

– กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัล ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

– กรณี ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

– กรณี ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000บาท
ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสไม่ต้องอยู่อย่างเกรงกลัว เพราะกฎหมายใหม่ให้อำนาจ กกต. คุ้มครองพยานได้ ส่วนผู้ที่เคยกระทำความผิดแต่กลับใจอยากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ กกต. อาจกันไว้เป็นพยานด้วยเช่นกัน หากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ทุกวัน ทางแอปพลิเคชัน “ตาสับปะรด” หรือแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8859 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 08.30-18.00 น.

%d bloggers like this: