วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

อำเภอหล่มสัก แถลงข่าวงานเทศกาล เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ปีนี้จัดยิ่งใหญ่

อำเภอหล่มสัก แถลงข่าวงานเทศกาล เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ปีนี้จัดยิ่งใหญ่

21 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานแถลงข่าวงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” พร้อมด้วย ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหล่มสัก นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการจัดงาน ร่วมแถลงข่าว ซึ่งปีนี้ ได้กำหนดงานขึ้น ระหว่าง 29 ธันวาคม 2563 ถึง 2 มกราคม 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ และความเสียสละของพ่อขุนผาเมือง และส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดมีกิจกรรมการแสดงศิลปะย้อนยุคที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

เริ่มงานวันที่ 29 ธันวาคม: ภาคกลางวัน พิธีบวงสรวงพ่อขุนผาเมือง โดยโหรสำนักราชวัง,พิธีวางพวงมาลา,ขบวนแห่พ่อขุนผาเมือง, พิธีเปิดงาน “เส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ด้วยกลอง 500 ใบ ส่วนภาคกลางคืน การรำถวายพานมาลา “ยอหัตถา บูชาพ่อขุนผาเมือง” 3,000 คน,ขบวนแห่พาข้าวหลวง และถวายพาข้าวหลวง (หย่องละ 1,600),การแสดงแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ เรื่อง พ่อขุนผาเมือง
30 ธันวาคม: กิจกรรม To Be Number One การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน, การประกวดธิดาพ่อขุนผาเมือง
31 ธันวาคม: เปิดงานแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม,การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ,สวดมนต์ข้ามปี เสริมมงคลชีวิตด้วยบารมีพ่อขุนผาเมือง

1 มกราคม 2564 พิธีทำบุญตักบาตร,การประกวดพานบายสี,ประกวดสรภัญญะ,การแสดงเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง
2 มกราคม: กิจกรรมผูกเสี่ยว,ประกวดโต๊ะหมู่บูชา,กิจกรรมของดีพื้นบ้านการเดินแบบผ้าไทย
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตเหล่าศิลปินชื่อดังให้ชมทุกค่ำคืน ยิ่งใหญ่ตระการตา ปีนี้ ไม่ควรพลาด ในงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” 29 ธันวาคม 2563 ถึง 2 มกราคม 2564 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

%d bloggers like this: