สุราษฎร์ธานี // “เมืองคนดี” ประชุมเข้มยกระดับป้องโควิด-19 สนธิกำลังตั้งจุดตรวจคัดกรอง 4 มุมเมืองทั้งทางบก-ทางทะเล

สุราษฎร์ธานี // “เมืองคนดี” ประชุมเข้มยกระดับป้องโควิด-19 สนธิกำลังตั้งจุดตรวจคัดกรอง 4 มุมเมืองทั้งทางบก-ทางทะเล

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ข้อมูล : ปชส.จ.สฎ.
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 23/2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีประเด็นต่างๆเช่น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าหรือออกจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคระบาดของไวรัสโควิด-19และยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19,ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง เขตรอยต่อจังหวัด และอำเภอแหล่งท่องเที่ยว

รวมทั้งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อสกัดกั้นตรวจสอบ ป้องกันแพร่ระบาดของโรค,ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน งดการจัดกิจกรรม ที่มีการรวมกลุ่มของประชาชน เช่น การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ การสวดมนต์ข้ามปี กิจกรรมงานวันเด็ก กิจกรรมกีฬาการจัดเทศกาลต่างๆ

ในที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาด 4 มุมเมืองใน 5 อำเภอ 7 จุดที่เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดมีการสัญจรไปมาสูง ประกอบด้วย อ.ท่าชนะ,อ.เคียนซา,อ.บ้านตาขุน,อ.เวียงสระ และ อ.ดอนสัก ที่บริเวณแยกบ้านใน กับท่าเรือเฟอร์รี่ทั้ง 2 แห่ง
ส่วนพื้นที่เกาะท่องเที่ยว 2 อำเภอ 5 จุด คือ อ.เกาะสมุย ที่ท่าอากาศยานสมุย ,ที่ท่าเรือเฟอร์รี่ 2 แห่ง และอ.เกาะพะงัน ที่ท่าเรือ 1 แห่งกับท่าเรือเกาะเต่า 1 แห่ง พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วทุกอำเภอ เพื่อตรวจสอบป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ด้านนายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดจะมีการยกระดับการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนแออัด โดยจะร่วมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานในพื้นที่ทุกอำเภอตรวจหาบุคคลที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เคยไปตลาดกลางกุ้ง ตลาดไทย และตลาดสี่มุมเมือง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบและขณะนี้มีข้อมูลข่าวโซเชียลมาก จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนแชร์ออกไปและรับฟังข้อมูลจากทางราชการเป็นหลักเท่านั้น.

%d bloggers like this: