สุราษฎร์ธานี // ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ฯประชุมร่วมผู้ประกอบการ ยืนยันกินกุ้งปลอดภัยไร้โควิด มีมาตรการดูแลเข้มงวด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง.

สุราษฎร์ธานี // ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ฯประชุมร่วมผู้ประกอบการ ยืนยันกินกุ้งปลอดภัยไร้โควิด มีมาตรการดูแลเข้มงวด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง.

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าทางชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัดได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรับซื้อกุ้งและแพจับกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อประเมินสถานการณ์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากโควิด-19
นายชัยภัทร ประเสริฐมรรค ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี ได้เปิดเผยว่าทางกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เตรียมมาตรการป้องกันปัญหามาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตอนนี้ได้เพิ่มมาตรการป้องกันให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น โดยผู้ประกอบการเป็นห่วงเรื่องความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการป้องกันโควิด-19ภายในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและขั้นตอนการทำงานและทำการเฝ้าระวังแรงงานผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งแรงงานทุกคนในฟาร์มเลี้ยงกุ้งเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ด้านนายสมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย กล่าวว่า ผู้เลี้ยงกุ้งให้ความสำคัญในทุกด้าน ทั้งการจัดการในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง,แพรับซื้อ,การขนส่ง และเพิ่มมาตรการสำหรับคนขับรถขนส่งกุ้ง เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงนี้ โดยภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และทางสมาคมฯยินดีประสานการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ทางสาธารณะสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ฝากขอให้ทุกคนระวังและปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อป้องกันตนเองให้มากที่สุดโดยนายสมชายยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนให้หันมาบริโภคกุ้งกันมากขึ้น ซึ่งในปีนี้ตลาดภายในประเทศเติบโตขึ้นมาก ทำให้คนไทยได้กินกุ้งที่สะอาด ปลอดภัย ขอให้มั่นใจว่ากุ้งไทยของเรารับประทานได้ไม่มีเชื้อโควิด-19 เพราะมีการเข้มงวดเป็นอย่างมาก
ขณะที่นายพิสิทธิ์ นวนนุ่น ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมยืนยันว่าโควิด-19ไม่ได้ติดต่อจากกุ้ง แต่ติดจากคนสู่คน ซึ่งกุ้งที่เลี้ยงสามารถรับประทานได้ตามปกติ และมีการสร้างตลาดภูมิภาคเพื่อรองรับการซื้อขายเป็นตลาดภายในเพื่อการบริโภค

ด้านนายสุรชัย อินทร์แก้ว ตัวแทนแพรับซื้อกุ้ง กล่าวว่า ขณะนี้ตลาดซื้อขายกุ้งยังมีการซื้อขายเป็นปกติแต่ได้เพิ่มเติมมาตรการคัดกรองคนงาน,ทำความสะอาดอุปกรณ์และพ่นฆ่าเชื้อก่อนและหลังจับกุ้งทุกครั้งจึงไม่มีความน่ากังวลแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์นายไพรัช สุวรรณนิเวศ ตัวแทนบริษัทห้องเย็น ได้กล่าวว่าขณะนี้ยังรับซื้อกุ้งปกติไม่มีปัญหาแต่อย่างใดโดยมีมาตรการตรวจคัดกรองรถขนส่งห้องเย็นฆ่าเชื้อก่อนเข้าโรงงาน และจัดสถานที่พักเฉพาะของพนักงานขอให้เชื่อมั่นได้ว่ากุ้งไทยปลอดโควิด-19อย่างแน่นอน
ด้านนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวยืนยันว่ากุ้งและสัตว์น้ำปลอดภัยจากวิด-19

เพราะเป็นสัตว์เลือดเย็น การบริโภคให้ผ่านความร้อน และสุกตอนนี้กำลังเตรียมหารือความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดสำรองเพื่อรองรับกุ้งที่จะออกสู่ตลาดต่อไป ทั้งนี้ในทุกขั้นตอนการผลิตจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งได้มาตรฐานที่กรมประมงรับรอง
ปิดท้ายนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าได้เตรียมการแก้ไขปัญหาแล้วซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเช่นการชะลอการขายกุ้งที่ไม่ได้คุณภาพ,ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เช่น เรือนจำ กองทัพ ให้หันมาบริโภคกุ้งมากขึ้น,กระจายความเสี่ยงโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเจรจาซื้อขายโดยตรงกับผู้ผลิตโดยไม่ผ่านตลาดกลางและจัดทำตลาดออนไลน์เป็นต้น.

%d bloggers like this: