(คลิบ) “ด่านแก่งปันเต๊า”  ตรวจเข้ม ป้องกันลักลอบหนีเข้าเมือง -ยาเสพติด “พ่อเมืองแจ้ง” เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้ลงทะเบียนในระบบ “CM-Chana” พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเชียงใหม่

(คลิบ) “ด่านแก่งปันเต๊า”  ตรวจเข้ม ป้องกันลักลอบหนีเข้าเมือง -ยาเสพติด “พ่อเมืองแจ้ง” เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้ลงทะเบียนในระบบ “CM-Chana” พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเชียงใหม่

“ด่านแก่งปันเต๊า” ตรวจเข้ม ป้องกันลักลอบหนีเข้าเมือง -ยาเสพติด “พ่อเมืองแจ้ง” เมื่อเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนเชียงใหม่

กำลังเจ้าหน้าที่ ทหารกองกำลังผาเมือง ตำรวจสภ.เชียงดาว และฝ่ายปกครอง สับเปลี่ยนกำลังเข้ามาตรวจสอบการเดินทางเดินของประชาชน บริเวณด่านตรวจสกัดแก่งปันเต๊า ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของทางตอนเหนือ จะตรวจสกัดการลักลอบกระทำความผิดทั้งยาเสพติด ลักลอบหนีเข้าเมือง ป้องกันอาชญากรรมต่างๆ ในห้วงขณะนี้มี การตรวจเข้มกับกลุ่มผู้โดยสารผ่านจากรถตู้ทุกชนิด รถเช่านำเที่ยว รถสาธาณะ และรถที่มีกลุ่มคนบรรทุกเดินทางจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการบันทุกภาพ จดบันทึกสอบถามข้อมูล ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนทุกคน พร้อมบันทึกภาพไว้ หลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสดควิด-19 การลักลอบเข้ามาของต่างด้าว อีกทั้งเป็นห้วงใกล้เทศกาลปีใหม่ป้องกันการลักลอบขนยา เสพติดเข้ามาในเมืองชั้นใน ทำให้เป็นด่านความมั่นคงที่ต้องป้องกันเข้มแข็งมากที่สุด

ทั้งนี้ในเชียงใหม่ หลายจุดยังเข้มคัดกรองบุคคลต่อเนื่อง ทั้งที่สถานีขนส่ง ด่านตรวจดอยสะเก็ด จุดตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวทั้งที่แม่อายและย่านป่าแพ่ง-ตลาดคำเที่ยง ในส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งทั้ง 3 แห่ง โดยได้จัดให้มีการวัดอุณหภูมิผู้โดยสารทุกคนเพื่อคัดกรอง รวมถึงพนักงานขับรถและผู้โดยสารทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีเจล หรือแอลกอฮอล์เพื่อล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัส พร้อมกันนี้มีการทำความสะอาดรถและอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการใช้งาน และให้ลงทะเบียนข้อมูลการเดินทาง และสแกน QR code “ไทยชนะ”

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 71/2563 โดยมีการรายงานการตรวจการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการใช้แอพพลิเคชั่น CM Chana สรุปการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 3 ตำบลในพื้นที่ อ.แม่อาย และวาระพิจารณาแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

ทางด้านนพ.กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า สำหรับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 3 ตำบลในพื้นที่ อ.แม่อาย มีการตรวจคัดกรองผู้สัมผัสทั้งหมด 119 ราย ตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 74 ราย ผลทั้งหมดเป็นลบ โดยเป็นการตรวจผู้สัมผัสในครอบครัวและชุมชน 69 ราย และผู้สัมผัสในยานพาหนะ 5 ราย ตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก 45 ราย ตรวจทั้งที่ตลาดแม่อาย และที่ร้านหมู่กระทะ ทั้ง 45 ราย ผลเป็นลบ นอกจากนี้ยังตรวจกลุ่มอื่นๆ อีก 842 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่นอกเหนือจากผู้สัมผัสใกล้ชิด 771 ราย และกลุ่มต่างด้าวอีก 71 ราย ผลทั้งหมด เป็นลบ ซึ่งผลการตรวจที่ปรากฏยืนยันได้ว่า ในพื้นที่อำเภอแม่อายไม่มีการตรวจพบเชื้อแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ยังไม่อาจทราบได้ว่าผู้ป่วยรายอยุธยาติดเชื้อมาจากที่ใด ทางการสอบสวนโรคได้มีการตรวจในพื้นที่แม่อายหมดแล้ว และไม่มีการติดเชื้อและไม่มีการแพร่เชื้อในพื้นที่แม่อายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

“สำหรับแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมเห็นควรให้ ผู้สัมผัสกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีประวัติไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด คือ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนธันวาคม 2563 (Home Quarantine) ต้องลงทะเบียนในระบบ CM-Chana พร้อมกับให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รวมถึงให้มีการตรวจ RT-PCR และกักกัน 14 วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ ใน จังหวัดสมุทรสาคร ช่วงเดือน ธ.ค. 2563 ก็ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ แนะนำให้ตรวจ RT-PCR และให้สังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self monitoring) ส่วนเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ เมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ก็ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana และให้เฝ้าระวังอาการทั่วไป” นพ.กิตติพันธุ์ฯ กล่าว

ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ขอให้ปฏิบัติตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อCOVID-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัด ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เมื่อเข้าไปในสถานที่สาธารณะ มีการเว้นระยะในการเข้าไปท่องเที่ยวหรือใช้บริการ ซึ่งขณะนี้ขอยืนยันว่า จังหวัดเชียงใหม่ยังปลอดภัย ไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมต้อนรับทุกท่านที่จะมาท่องเที่ยวมาเยือนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ที่จะถึงนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: