(คลิบ) รพ.ราชเวชเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล ตั้งจุดคัดกรองบรรดา ประชาชนใน  ต. สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ พ่อค้า-แม่ค้า ที่ตลาด แม่คือ และ บ่อนไก่ แม่คือ เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิส-19

(คลิบ) รพ.ราชเวชเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล ตั้งจุดคัดกรองบรรดา ประชาชนใน  ต. สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ พ่อค้า-แม่ค้า ที่ตลาด แม่คือ และ บ่อนไก่ แม่คือ เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิส-19

รพ.ราชเวชเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล ตั้งจุดคัดกรองบรรดา ประชาชนใน ต. สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และ พ่อค้า-แม่ค้า ที่ตลาด แม่คือ และ บ่อนไก่ แม่คือ เพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิส-19

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับบรรดา ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลสำราญราษฎร์ และ พ่อค้า-แม่ค้าที่ตลาด แม่คือ และบ่อนไก่แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ให้ความมั่นใจกับพ่อ-แม่ค้า รวมไปถึงประชาชนที่เข้ามาเดินจับจ่ายซื้อของ ให้เกิดความั่นใจว่าตลาดแห่งนี้ ไม่มีเชื้อไวรัสโควิด-19

ดร.เกษม ปารมีศิลป์ขจร นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ เปิดเผยว่า เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิส-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ทางเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ จึงได้ประสานงานกับ ทางสาธารณสุขจังหวัดชียงใหม่ก็ได้ขอความร่วมมือมายัง รพ.ราชเวชเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่มาคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่อาจเป็นจุดเสี่ยงในการติดเชื้อโควิส-19 โดยมีประชาชนทั่วไปในตำบลสำราญราษฎร์ และแม่ค้าทั่วไปก็มาขอตรวจหาเชื้อโควิส-19 โดยจะมีการลงทะเบียน ซักประวัติ และมีการเก็บสารคัดหลั่งไปตรวจสอบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ผู้ที่มาตรวจก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นโครงการที่ได้รับการประสานจากสาธารณสุขจังหวัด ทาง รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ก็ให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่มาคัดกรองเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิส-19

สำหรับ ประชาชนทั่วไปและ พ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาตรวจ มีจำนวนประมาณ 200 คน ทาง รพ.ราชเวชเชียงใหม่ ก็จะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจคัดกรอง วันนี้ทั้งวัน ส่วนผลการตรวจจากแล็ปของ รพ.ราชเวชเชียงใหม่ จะสามารถออกผลการตรวจได้ภายใน 4 ชั่วโมง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: