วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทอดผ้าป่าส่งเสริมพระศาสนาและสร้างห้องน้ำนักเรียน

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์. ข่าว
ทอดผ้าป่าส่งเสริมพระศาสนาและสร้างห้องน้ำนักเรียน

29ธันวาคม2563
ทางคณะศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้รวมตัวกันร่วมบริจาคเงินเพื่อทอดผ้าป่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีการพัฒนาก่อสร้างอาคารสถานที่ในวัดตามสมควรโดยพันเอก ชัยยันต์ สิรสุนทร และคุณสุรชัย กวินวรพงษ์ร้านอาหารไม้เอกการ์เด้น เชียงใหม่พร้อมคณะเชียงใหม่ ได้ทอดถวายวันที่27ธันวาคม2563 ทอดถวายที่วัดสถิตบุญวาส ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาวัดให้เจริญต่อไป และช่วยสร้างห้องน้ำให้นักเรียน โรงเรียนวัดแม่ตื่นน้อย(โรงเรียนตรีมิตรวิทยา)

และได้มอบโรงเย็นสำหรับใส่ศพให้กับวัดเพราะยังขาดแคลนแล้วยังได้มอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้ากันหนาวให้กับชาวบ้าน และเด็กนักเรียนเพื่อช่วยคลายความหนาวเย็นของฤดูหนาวนี้เพราะอากาศทางภาคเหนือเริ่มหนาวเย็นลงเรื่อยหมุ่บ้านนี้ห่างไกลจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ห่างไกลความเจริญด้อยโอกาส ทางคณะจึงนัดหมายร่วมสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองและคณะเพื่อให้คนอื่นๆทั้งชาวบ้านเด็กนักเรียน คณะครู คณะพระสงฆ์ให้มีความสุขและสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไป

%d bloggers like this: