วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รมว.ทส.ยืนยันช่วงนี้ชาวบ้านอยากมีรายได้เข้าป่าโดยไม่ผิดกฎหมาย

รมว.ทส.ยืนยันช่วงนี้ชาวบ้านอยากมีรายได้เข้าป่าโดยไม่ผิดกฎหมาย

รมว.ทส ย้ำแก้ไขไฟป่าฝุ่นควันภาคเหนือคนเข้าป่าได้โดยมาช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าเก็บใบไม้มาอัดขาย ไม่ผิดกฎหมายแต่หน้านำของต้องห้ามนำออกจากป่าพบมีความผิดทันที ห้ามแอบแฝงฉวยโอกาสอย่างเด็ดขาด ประสานจทน.พร้อมนำเครื่องอัดเข้าไป อัดใบตองตึง ช่วยให้เศาใบไม้ไร้ค่า มาสร้างงานสร้างรายได้โดยไม่ต้องเผาป่าอีก ตอนนี้มีบริษัทรับซื้อทำมากเท่าไรมีรายได้มากเท่านั้น จะเลือกเก็บเงินหรือจะเลือกเผาพื้นที่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง พร้อมกันในพื้นที่ภาคเหนือ 10 จังหวัด ที่โรงเรียนแม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมงาน พร้อมชมการเก็บขนใบไม้ กิ่งไม้แห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่ป่าแล้วนำมาเข้าเครื่องอัดใบไม้
เครื่องบดสับใบไม้กิ่งไม้, การขนส่งใบไม้อัดแท่งออกจากพื้นที่ป่าโดยใช้โดรน, การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยทำแนวกันไฟ (Firebreak) ในพื้นที่ป่าระยะทางประมาณ 500 เมตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าในปีนี้เน้นการป้องกันนำประชาชนในพื้นที่เข้ามาช่วยกันซึ่งในป่ายังมีเงินให้เก็บ จากใบตองตึง ที่ล่วงล้นในพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งเชื้อเพลิง ทำให้ต้องเผาเพราะต้นตึงเป็นหนึ่งของการเกิดเห็ดป่าหลายหลายชนิด โดยเฉพาะเห็ดเผาะ หรือ เห็ดถอบ มีความเชื่อจะต้องเกิดจากการเผาถึงจะออก แต่มีการวิจัยแล้วมีกรรมวิธีไม่ต้องเผาแต่ได้เห็ดออกมามากกว่าการเผา ซึ่งในปีนี้จึงเปิดให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สามารถเข้าไปเก็บใบตองตึงในพื้นที่ป่าไม้ และป่าอุทยานฯ ดำเนินการอัดเป็น
ก้อนเพื่อนำมาส่งขาย มีการประสานความร่วมมือกับบริษัทในแต่ละพื้นที่เข้ามารับซื้อจากประชาชน การเข้าไปไม่ว่าจะอัดใบตองตึง หรือหาเห็ด จากนี้จะไม่ผิดกฎหมายสามารถเข้าไปดำเนินการแต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ตั้งเป้าไว้ทั้ง 10 จังหวัดละ 100 ตัน รวมกันได้ 1 พันตัน

อย่างไรก็ตามมาตรการ “ชิงเก็บก่อน” คือ การเก็บเศษใบไม้ที่จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือนอกเขตป่า โดยร่วมบูรณากับทุกภาคส่วนและชุมชนในพื้นที่สามารถนำเศษใบไม้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นำเอาใบไม้ไปบดอัดและเผาจนกลายเป็นถ่านอัดแท่ง หรือนำไปแปรรูปเป็นสินค้าชนิดๆ อื่น ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัทห้างร้านเอกชนเข้ามาขอซื้อเศษวัสดุ ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านสามารถนำไปขายสร้างรายได้ได้ ขณะเดียวกันเราก็สามารถลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าไปด้วย ก็ขึ้นอยู่กับชาวบ้านว่าจะเลือกเก็บเงินหรือจะเลือกเผา
พื้นที่ เพราะได้เน้นย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ฯจะต้องทำงานเคียงคู่ประชาชนเรามาแก้ปัญหาไม่ได้มาสร้างปัญหา จะสามารถเข้าไปเก็บใบไม้ หรือเก็บเห็ด จะไม่เกิดข้อปัญหาด้านกฎหมายอย่างแน่นอน ทั้งนี้ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าไป แต่อย่างลืมหากนำสิ่งต้องห้ามต่างๆอาทิไม้ สัตว์ป่า ออกมานอกเหนือจากใบไม้และเห็ด ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ศิระ วีรตันตยาภรณ์

%d bloggers like this: