โรงพยาบาลลานนา ทำ CSR รณรงค์ป้องกันโควิด-19 สนง.ประกันสังคม จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา ทำ CSR รณรงค์ป้องกันโควิด-19 สนง.ประกันสังคม จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลลานนา โดยนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา จัดทำโครงการ CSR ให้ความรู้สู่สังคม.. จัดทำ โปสเตอร์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประชาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความรู้การป้องกันไวรัสโควิด-19 ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร ?
ให้ห่างไกลต่อการติดเชื้อ แจกจ่ายแก่หน่วยงานทั่วไป โดยโครงการรณรงค์ฯนี้ ได้เริ่มดำเนินการ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เป็นที่แรก โดยมี นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ และดำเนินการนำร่อง ติดป้ายรณรงค์ป้องกันโควิด-19 ภายในสำนักงานประกันสังคม ในห้องน้ำทุกจุดบริการ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ และขอความร่วมมือประชาชนที่มาใช้บริการ ในสำนักงานประกันสังคม ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนคู่สัญญา ในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน ไว้วางใจเลือกเป็นสถานพยาบาลหลัก สูงถึง 150,000 กว่าคน แล้วในขณะนี้ ..

#ดูแลตัวเอง และทุกคนที่เรารัก ให้ห่างไกล ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้..
.
1️⃣ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
2️⃣ หมั่นล้างมือบ่อยๆ
3️⃣ พกแอลกอฮอล์เจล ไว้ใช้ล้างมือเป็นประจำ
4️⃣ เว้นระยะห่างระหว่างกัน Social Distance
5️⃣ Stay at Home

#โรงพยาบาลลานนา ขอเชิญทุกท่าน #Download โปสเตอร์ให้คำแนะนำ “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ร่วมแรง ร่วมใจ ป้องกันโควิด-19” เพื่อปรินส์ใช้งาน #ติดเตือนใจให้เห็นทั่วกัน ได้แล้วตามลิ้งค์
>>> http://bit.ly/3mWpkW5
.
#โรงพยาบาลลานนา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR ลงลึกถึง DNA รู้ผลไวใน 24 ชั่วโมง

พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น ล้างมือบ่อยๆ งดเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือไปในพื้นที่แออัด
หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือต่างจังหวัดต่างประเทศ ให้สังเกตอาการความผิดปกติย่างต่อเนื่อง หากมีอาการไอ ไข้ เจ็บคอ ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัย และทำการรักษาให้ทันท่วงที ณ สำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: