สุโขทัย-คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อลงพื้นที่ดูความพร้อมของสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงขณะที่หญิงผู้ป่วย Covid 19 รักษาหายแล้วหมอโรงพยาบาลสุโขทัยให้กลับบ้านได้

สุโขทัย-คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อลงพื้นที่ดูความพร้อมของสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงขณะที่หญิงผู้ป่วย Covid 19 รักษาหายแล้วหมอโรงพยาบาลสุโขทัยให้กลับบ้านได้

สุโขทัย-คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อลงพื้นที่ดูความพร้อมของสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงขณะที่หญิงผู้ป่วย Covid 19 รักษาหายแล้วหมอโรงพยาบาลสุโขทัยให้กลับบ้านได้

วันนี้ (9 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น.นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจดูความพร้อมของโรงแรมสุโขทัยแกรนด์รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะเป็นสถานที่ควบคุมให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมได้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสุโขทัยเพื่อประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมในการรักษาและคัดกรองผู้ป่วย พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยยังได้ไปเยี่ยมและมอบสิ่งของให้กับหญิงที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุโขทัย ซึ่งได้รักษาหายแล้วจากการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่มีอาการติดเชื้อแล้ว และสามารถกลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้านได้แต่ต้องมีการกักตัวอีกระยะหนึ่งโดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอยเข้าไปตรวจอาการทุกวัน พร้อมทั้งกล่าวขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระระยะห่าง ทำความสะอาดพื้นผิว ไม่ไปในสถานที่แออัด และ ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย0821632939

%d bloggers like this: