47 ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระทึก!.. ลุ้นกกต.สัปดาห์หน้า.

47 ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระทึก!.. ลุ้นกกต.สัปดาห์หน้า.

47 ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระทึก!.. ลุ้นกกต.สัปดาห์หน้า

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ที่มี นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการรับรองและไม่รับรองผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) ไปแล้ว 29 จังหวัด คงเหลือ 47 จังหวัดโดยมีมติรับรอง ส.อบจ.ไป 18 จังหวัด รับรอง นายก อบจ.16 จังหวัด และ “แขวน” นายก อบจ.ไว้ 13 จังหวัดโดยมีไทม์ไลน์ดังนี้
• รอบแรก กกต.รับรองนายก อบจ. 12 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ลำพูน, จ.ตาก, จ.เพชรบุรี, จ.กระบี่, จ.ปัตตานี, จ.จันทบุรี, จ.พิษณุโลก,
จ.พะเยา,จ.สมุทรสงคราม ,จ.หนองคาย ,จ.หนองบัวลำภู และ จ.เพชรบูรณ์
• รอบสอง กกต.ได้พิจารณาและมีมติ “แขวน” 2 ว่าที่นายก อบจ.มุกดาหาร และ สิงห์บุรี เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
• รอบสาม กกต.ได้พิจารณาเพิ่มเติมอีก 15 จังหวัด โดยรับรอง นายก อบจ. 4 จังหวัดคือ จ.นครราชสีมา,จ.อุทัยธานี, จ.สตูล และ จ.สุรินทร์ ขณะเดียวกันทาง กกต.ได้ “แขวน” ว่าที่นายก อบจ. 11 จังหวัด เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้ง ประกอบด้วย จ.ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ตราด, พัทลุง, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, กาญจนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด และ มหาสารคาม
ข้อมูลจาก กกต.ระบุว่า จำนวนเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งอบจ.ทั่วประเทศ ขณะนี้มีทั้งสิ้น 464 เรื่อง เป็นสำนวนแล้ว 211 สำนวน

ในสัปดาห์หน้า กกต.จะได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ.ต่อ และต้องมาลุ้นว่าใน 47 จังหวัดที่เหลือและกกต.ยังไม่ได้พิจารณากับที่ กกต.แขวน นายก อบจ.ไว้ 13 คน ใครจะได้รับการรับรอง หรือใครจะต้องถูก “แขวน” ไว้เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน.

%d bloggers like this: