สุราษฏร์ธานี // ผู้บริหาร สนง.ที่ดินอ.เกาะสมุย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรคโควิด-19

ผู้บริหาร สนง.ที่ดิน อ.เกาะสมุย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองโรคโควิด – 19

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอัครเดช อารีมานะสกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ร่วมกับ ข้าราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และจิตอาสาพระราชทานออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเพื่อสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ณ จุดผ่านเข้าเกาะสมุยท่าเรือราชาเฟอร์รี่และซีทรานเฟอร์รี่ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้ป่วยระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19สะสมจำนวน 11 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 รายคงเหลือรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 10 ราย.

พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

#รวมไทยสร้างชาติ

%d bloggers like this: