สุราษฎร์ธานี // คึกคักเช่นเดิมตลาดประชารัฐ อ.ไชยา เปิดตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน ทุกวันอังคาร หวังเพิ่มรายได้ให้คนทั้ง 9 ตำบลอย่างต่อเนื่อง.

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.2563บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการ อ.ไชยา ตลาดประชารัฐ ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง หลังจากเปิดตลาดครั้งแรกเดือน กันยายน 2563 ซึ่งในสถานการณ์โควิด จัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิมีสมุดลงชื่อ ผู้มาใช้บริการ ซึ่งตลาดแห่งนี้ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตร และของพร้อมรับประทาน จากตำบลต่างๆ 9 ตำบล เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย และเพิ่มประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับแม่ค้าหน้าใหม่ โดยเปิดตลาดทุกวันอังคาร เวลา 08.00 – 13.00 น.

นายธีรวัฒน์ ส่งแสง ประธานเครือข่าย กทบ.ตำบลโมถ่าย 1 ในผู้บริหารตลาดประชารัฐ กล่าวว่าตลาดประชารัฐ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ฝากประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ซื้อในทุกๆพื้นที่แวะมาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ นอกจากได้สินค้าคุณภาพราคาประหยัด ยังเป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย.

บุญพิพัฒน์ มากมี / รายงาน

https://m.facebook.com/groups/204701707104921/permalink/699368067638280/

%d bloggers like this: