เร่งตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหลังมีไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 247

เร่งตรวจเชื้อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาหลังมีไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 247

ผู้สื่อข่าวรายงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายศรายุทธ ตันเถียร หน.อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นายวัชระ ส่งสีอ่อน ผช.หน.อช.อ่าวพังงา ลงพื้นที่ตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แบบเชิงรุก) ด้วยชุดตรวจโควิด-19 แก่ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาทุกคน พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆบริเวณหน่วยฯทุกจุด และตรวจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่ให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบากของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามแนวทางของสาธารณสุขจังหวัดพังงา

สืบเนื่องจากทางสาธารณสุขจังหวัดพังงาได้รับการยืนยันจาก กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายที่ 247 พบว่ามีประวัติเดินทางเข้าพักและท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 30-31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นผู้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน โดยมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย พบผู้เสี่ยงต่ำจำนวน 42 ราย ทำการส่งตรวจเชื้อแล้วจำนวน 6 ราย ผลเป็นลบ รอผลตรวจอีกจำนวน 36 ราย แยกเป็น คนขับเรือ 16 ราย พนักงานร้านอาหาร 16 ราย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ 4 ราย ทางจังหวัดพังงา และ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงทำการตรวจเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อความมั่นใจ พร้อมทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณภายในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

%d bloggers like this: