วันอังคาร ที่ 19 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ลานนา

สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ตรวจโควิด-19 ที่ รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา : พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ นำทีมข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ จาก สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และยังเป็นสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 นี้ จะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน ว่าปลอดภัยไร้โควิด-19 ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ดี ที่ผู้บังคับบัญชา มีให้ต่อนายตำรวจในสังกัดทุกนาย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี แบบ Real-Time PCR นี้ เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้อง ซึ่งผลการตรวจจะใช้เวลารู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการยืนยันผลในการตรวจเชื้อโควิด-19

พร้อมกันนี้ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ยังได้มอบป้ายรณรงค์การป้องกันโควิด-19 เพื่อนำไปติดตั้งตามจุดบริการต่างๆ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ สถานีตำรวจภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

%d bloggers like this: