กองทัพบกช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

กองทัพบกช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
วันนี้ 13 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น. พันเอก ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ,

พันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 , ฝ่ายอำนวยการ ฯ และ กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 721 ได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ในพื้นที่ บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากในห้วงปัจจุบันพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประสพปัญหาอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 10 – 14 องศา

และมีแนวโน้มจะลดลงอีก 2 – 4 องศา ในห้วงสัปดาห์นี้ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกดีใจ และภูมิใจ ที่กองทัพบก ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่ประสบภัยหนาว ได้เข้ามามอบผ้าห่มกันหนาวดังกล่าว เพื่อบรรเทา/ผ่อนคลายความหนาว และเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

%d bloggers like this: