จ.ประจวบคีรีขันธ์/กิ่งกาชาดอำเภอหัวหินพร้อมสมาชิกรับบริจากโลหิต

จ.ประจวบคีรีขันธ์/กิ่งกาชาดอำเภอหัวหินพร้อมสมาชิกรับบริจากโลหิต

จ.ประจวบคีรีขันธ์/กิ่งกาชาดอำเภอหัวหินพร้อมสมาชิกรับบริจากโลหิต

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอหัวหินภายใต้การนำโดยนางสุภางค์ จันทเต็ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินพระเกียรติ ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ เวลา09.00-12.00 น.

คุณสายชล ชูสันติสุข(กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน) คุณไซด์ อัลอิดรุส(เจ้าหน้าที่ธุรการ) คุณปิยาภรณ์ เหมือนอ่วม(เจ้าหน้าที่ธุรการ) สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน สถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกัน รับบริจาค โลหิต ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ มีพนักงาน,รับจ้าง บริจาคจำนวนผู้บริจาคได้ยอดผู้บริจาคทั้งหมด 33ยูนิต ไม่ผ่านการคัดกรอง 4ราย มาบริจาคโลหิตทั้งหมด 37ราย ได้โลหิต 14,850ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา 3ราย บริจาคอวัยวะ 3ราย ขอขอบคุณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ ผู้บริจาค และ จนท สภากาชาดไทยทุกท่าน

ทีมข่าวหัวหิน/รายงาน

%d bloggers like this: