วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โรงรับจำนำช่วยชาวบ้านช่วงโควิดจำนำมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ไม่มีดอกนาน 2 เดือน

โรงรับจำนำช่วยชาวบ้านช่วงโควิดจำนำมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ไม่มีดอกนาน 2 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาทยอยเข้าใช้บริการโรงรับจำนำ หรือ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงา เขตเทศบาลเมืองพังงา จ.พังงา ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ และ ผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา ต้องอาศัยโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองพังงา เพื่อใช้จ่ายประทังชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากธุรกิจภาคการท่องเที่ยวทำให้เกิดการชะลอตัวส่งผลให้รายได้ของประชาชนในพื้นที่ลดลงเป็นอย่างมาก

ขณะพบว่าประชาชนให้ความสนใจแก่แหล่งเงินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ ประชาชนได้เพิ่มการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น วัดได้จากการใช้บริการโรงรับจำนำ ช่องทางการกู้เงิน และสถาบันการเงินในพื้นที่แต่ละแห่ง มีประชาชนเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละสัปดาห์ โดยทาง สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพังงา ยอมรับว่าหลังเทศกาลปีใหม่มีประชาชนเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหนึ่งเกิดจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ทำให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมและระงับการแพร่เชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบรายได้ของประชาชนโดยเฉพาะจังหวัดพังงาเป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก การพึ่งพาสถาบันการเงินหรือแหล่งเงินจึงจำเป็นอย่างยิ่ง บางรายนำธนบัตรสะสมเป็นที่ระลึกเข้ารับบริการโรงรับจำนำ

ทาง น.ส.ณิชาภา หลิวปลอด ผู้จัดการสถานธนานุบาลเมืองพังงา กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้ของประชาชนลดลง ทางเทศบาลเมืองพังงาจึงมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ จึงมีการช่วยเหลือโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองพังงา ซึ่งหากนำทรัพย์สินเข้าบริการต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 เดือน หากเกินกว่า 2 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 25 สตางค์ หากเงินต้นเกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทต่อเดือน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ต้องการแหล่งเงินเพื่อช่วยเหลือในช่วงนี้เข้ารับบริการสถานธนานุบาลเมืองพังงาในวันและเวลา ราชการ

%d bloggers like this: