วันพุธ ที่ 20 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพเรือ เร่งระดม จนท.กำจัดเชื้อโควิด 19 บน ร.ล.จักรีนฤเบศร ผลตรวจกำลังพล 270 นาย ปลอดเชื้อโควิด

กองทัพเรือ เร่งระดม จนท.กำจัดเชื้อโควิด 19 บน ร.ล.จักรีนฤเบศร ผลตรวจกำลังพล 270 นาย ปลอดเชื้อโควิด

ในวันนี้ 13 ม.ค.64 พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ทีมกำจัดเชื้อโควิด จากกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.) ได้มากำจัดเชื้อบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดย จนท.วศ.ทร. จำนวน 9 นาย ได้ใช้อัลกอฮอลล์ 70% ฉีดพ่นด้วยเครื่องฉีดฝอยละเอียด ในส่วนที่เป็นห้องทั่วไป ส่วนที่เป็นห้องอิเลกทรอนิกส์ ได้ใช้สาร Umoniam ซึ่งเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่ใช้สำหรับทำความสะอาด เครื่องมือทางการแพทย์ ฉีดพ่นเป็นฝอยละเอียด และใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดร่วมด้วย สารนี้ไม่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เครื่องผลิตก๊าซโอโซน (O3)

ที่มีประจุดึงดูดเชื้อไวรัส ที่อาจหลงเหลือจากการฉีดพ่นสาร 2 ชนิดแรก ซึ่ง O3 มีประสิทธิภาพ ในการทำลายเปลือกของไวรัส โดยจะปิดห้องทำทีละห้อง โดยไม่มีคนอยู่ในห้อง มี 6 เครื่อง สามารถดำเนินการในพื้นที่ปิดได้พร้อมกัน 6 พื้นที่ ตามความสามารถในการผลิตโอโซน ให้เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อในพื้นที่นั้นๆ จนมั่นใจว่าปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 อย่างแน่นอน
และล่าสุด ผลการตรวจกำลังพลที่กักตัวเพื่อ 270 นาย เพื่อดูอาการ โควิด 19 ในกลุ่มที่ปฏิบัติงาน ใกล้ชิดกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 210 นาย และกลุ่มที่กักตัวบน เรือหลวงจักรีนฤเบศร
จำนวน 60 นาย รวม 270 นาย ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 แต่อย่างใด ทำให้โล่งใจไปตามๆ กัน

ภาพ/ข่าว นิราช/นันฐพล/พิชญ์ฐญา ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

%d bloggers like this: