ไม่จัดให้ลูกค้าลงทะเบียน “CM-Chana” เตรียมเอาผิดโรงแรมฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่

ไม่จัดให้ลูกค้าลงทะเบียน “CM-Chana” เตรียมเอาผิดโรงแรมฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่

วันที่ 13 มกราคาม 2564 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ โดย ศปก.จ.ชม. ร่วมกับ ศปก.อ.เมืองเชียงใหม่ ออกตรวจติดตามการดำเนินการตามคำสั่ง คณพกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ ที่ 1/2564 ของโรงแรมที่พัก ในเขต อ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ พบว่า

โรงแรมKokotel ตั้งอยู่ที่ 21 ซ.12 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1/2564 ข้อ 5 ไม่ตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน cm-chana ของผู้เข้าพัก สืบเนื่องจากการสุ่มตรวจจากหมายเลข 13 หลัก ในแอปพลิเคชัน ไม่พบผู้เข้าพักลงทะเบียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้รวบรวมพยานหลักฐาน เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พงส.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

อนึ่ง จ.เชียงใหม่ อยู่ในช่วงที่ต้องดำเนินมาตรการเข้มงวดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงแรมกำชับพนักงานบริการของโรงแรมให้เอาใจใส่และเข้มงวดในการลงทะเบียนเข้าพักของแขกและให้มีการลงทะเบียน CM-CHANA ทุกครั้ง เพื่อให้ จ.เชียงใหม่ ปลอดภับและกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็ว.

%d bloggers like this: