ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมกำลังพล และให้กำลังใจหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เชียงใหม่-เชียงราย

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมกำลังพล และให้กำลังใจหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน เชียงใหม่-เชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยขึ้นตรงและหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ชายแดนของ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจในการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา