เชิญชม พิธีเปิดงาน Maejo Open Farm 2021Online. วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 9.00น. ทาง เพจ Maejo University พร้อมเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2564 (โควตาพิเศษ) เพียงลงทะเบียนเข้าชมงานระบบ Online ที่ www.openfarm.mju.ac.th

เชิญชม พิธีเปิดงาน Maejo Open Farm 2021Online. วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 9.00น. ทาง เพจ Maejo University พร้อมเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2564 (โควตาพิเศษ) เพียงลงทะเบียนเข้าชมงานระบบ Online ที่ www.openfarm.mju.ac.th

แม่โจ้..เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2564 (โควตาพิเศษ) เพียงลงทะเบียนเข้าชมงานระบบ Online ที่ www.openfarm.mju.ac.th

ในงาน MAEJO OPEN FARM 2021 ในระหว่างวันที่ 14-31 มกราคม 2564
—–
และสมัครเข้าเรียน (คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) พิจารณาผลรับทันที (ไม่จำกัดจำนวนรับ) ที่ http://www.admissions.mju.ac.th/index.aspx?n=11&place=1&y=45
—-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนเรียนและบริการการศึกษา (ฝ่ายรับนักศึกษา) โทรศัพท์ 0 5387 3460 หรือ 0 5387 3469.

ทรงวุฒิ ทับทอง