กองร้อยทหารพรานที่ ร้อย 3604 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานฯ ท่าตาฝั่ง จัดกำลังพล 1 ชดปฏิบัติการ ลาดตระเวนทางน้ำเชื่อมต่อระหว่างฐานฯ ด้วยเรือเร็วปฏิบัติการทางน้ำ ตามแม่น้ำสาละวิน

กองร้อยทหารพรานที่ ร้อย 3604 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฐานฯ ท่าตาฝั่ง จัดกำลังพล 1 ชดปฏิบัติการ ลาดตระเวนทางน้ำเชื่อมต่อระหว่างฐานฯ ด้วยเรือเร็วปฏิบัติการทางน้ำ ตามแม่น้ำสาละวินในพื้นที่รับผิดชอบ จากท่าเรือ บ.ท่าตาฝั่ง ตลอดแม่น้ำ

เพื่อสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งตรวจสอบความเคลื่อนไหวของราษฎรพื้นที่พักพิงฯ.

ทรงวุฒิ ทับทอง