รพ.นครพิงค์เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ

รพ.นครพิงค์เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ

รพ.นครพิงค์เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการเปิดใช้งาน เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ระดับโมเลกุล (Fully automated RT-PCR Laboratory system) รุ่น Cobas 6800 เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนเป็นจำนวนมาก เครื่อง Cobas 6800 เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจโดยเทคนิค RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบอัตโนมัติทั้งระบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ทำให้สามารถตรวจได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. สูงสุดถึงวันละ 1,440 ตัวอย่าง สามารถให้ผลการตรวจได้รวดเร็วมากขึ้น และการที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบ ทำให้ลดภาระงานบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาที่บุคลากรจะสัมผัสกับเชื้อโรค ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น

เดิมโรงพยาบาลนครพิงค์มีศักยภาพในการตรวจ RT-PCR ได้วันละประมาณ 1,000 ราย การเปิดใช้งานเครื่อง Cobas 6800 จะทำให้รพ.นครพิงค์สามารถตรวจ RT-PCR ได้มากถึงวันละกว่า 2,500 ราย ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่ารพ.นครพิงค์ มีความพร้อมในการตรวจหาเชื้อโควิด หากเกิดการระบาดขึ้น รวมไปถึงหากการระบาดสิ้นสุดลง เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้ออื่นๆได้เช่น โรคไวรัส HIV , ไวรัสตับอักเสบ ,ไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.รพ.นครพิงค์เชียงใหม่

%d bloggers like this: