สุราษฎร์ธานี // คัดกรองเข้ม!!! ต่อเนื่อง ผู้เดินทางเข้าเกาะสมุย “สมุยปลอดภัย ไร้โควิด”

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

นับเป็นเวลา 30 วัน ศปก.อ. เกาะสมุย ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย อสม. และหน่วยงานต่างๆ คัดกรองและเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าเกาะสมุย ณ ท่าเทียบเรือซีทรานและราชาเฟอร์รี่ รวมถึงสนามบินสมุย ทุกวัน โดยการสอบถามประวัติการเดินทางและถ่ายบัตรประชาชนไว้ และเพิ่มช่องทางด่วน!!! ให้กับผู้ลงทะเบียนการเดินทาง ด้วยการแสกนคิวอาร์โค้ด “Samui Health Pass” สำหรับผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง ต้องตรวจเชื้อโควิด 19 ทุกราย และกักกันตัวจนครบ 14 วัน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามอาการตามประกาศ ศปก.อ.เกาะสมุย ณ วันที่ 16 มกราคม 2564 คือ

1.จังหวัดสมุทรสาคร
2.จังหวัดระยอง
3.จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นผู้เดินทางผ่านพื้นที่ โดยมิได้แวะพักในพื้นที่)
4.จังหวัดชลบุรี เฉพาะอำเภอบางละมุง และอำเภอศรีราชา
5.จังหวัดกรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตบางขุนเทียน เขตบางพลัด เขตบางแค เขตธนบุรี และเขตดอนเมือง
6.จังหวัดนนทบุรี เฉพาะอำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางบัวทอง
7.จังหวัดจันทบุรี เฉพาะอำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอท่าใหม่
8.จังหวัดนครปฐม เฉพาะอำเภอเมืองฯ และอำเภอดอนตูม
9.จังหวัดอ่างทอง เฉพาะอำเภอป่าโมกข์ ส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เฝ้าสังเกตุอาการ โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถ้าไม่มีอาการเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวน พร้อมทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานประกอบการตามมาตรการเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เกาะสมุยอย่างเคร่งครัด พร้อมรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ทุกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยต่อไป .

ข่าว : พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์

# หยุดโควิด ไม่หยุดเศรษฐกิจสมุย

%d bloggers like this: