พิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 และประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกนป้องกัน ไม่ใช่ไล่ตามดับ

พิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 และประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกนป้องกัน ไม่ใช่ไล่ตามดับ

พิธีมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 และประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกนป้องกัน ไม่ใช่ไล่ตามดับ

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่และประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเอกชน นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ และนายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่า ปี 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนก่อนไฟมา

โดยมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า อาทิ เครื่องเป่าลม เครื่องพ่นน้ำ เลื่อยยนต์ตัดไม้ ไม้ตบไฟ คราดมือเสือ และอื่นๆ ให้แก่ชุมชนและพื้นที่ที่มีแผนการบริหารจัดการไฟป่าและประกาศแนวทางชุมชนเป็นแกน ป้องกันไม่ใช่ไล่ตามดับ จำนวน 35 พื้นที่ตำบล และ1 พื้นที่ป่า (ดอยสุเทพ-ปุย) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: