สุราษฎร์ธานี // รองผู้ว่าฯ ลุยตรวจแรงงานประมงในทะเล ตรวจสอบการปัญหาการค้ามนุษย์ .

ศูนย์ข่าวสุราษฎรธานี

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ท่าจอดเรือกองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานี ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายนายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำคณะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด , ตำรวจน้ำสุราษฎร์ธานี , ตำรวจภูธรจังหวัด , ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี , ประมงจังหวัด , เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิก อส.ร่วมลงเรือตรวจการณ์ตำรวจน้ำออกพื้นที่ตรวจเรือประมงในทะเล

ทั้งนี้ นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำคณะเน้นการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล และกำกับดูแลเรือประมงในทะเลให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ของเรือประมงในทะเลให้มีความเข้มงวดในการจ้างแรงงานต่างชาติ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจากการตรวจเรือประมงในทะเล จำนวน 5 ลำ พบแรงงานทั้งหมด 39 คน ไม่มีเรือผิดกฎหมาย และแรงงานที่กระทำผิดกฎหมาย

นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพการจ้างการทำงานของแรงงานกลุ่มลูกเรือในกิจการประมงทะเล พบว่าผู้ประกอบการมีการปฎิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมาย โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งมีบทลงโทษสูงไม่พบมีกระทำดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานจะดำเนินการออกตรวจอย่างต่อเนื่องต่อไป .

ข่าว : ภูรดา วิชัยดิษฐ์

Cr : ปชส.จ.สฎ.

%d bloggers like this: